Ortak Kullanım Alanlarına Zarar Veren Zararı Kendi Giderir

Ortak Kullanım Alanlarına Zarar Veren Zararı Kendi Giderir

 SORU : Merhaba, apartmanımıza yeni taşınan bir aile taşınma esnasında kombiden çıkan doğalgaz havalandırma borumu kırmış ve üzerine kat aralarında bulunan pencerenin camını kırmışlar. Fakat bu kırıkları bir türlü yaptırmıyor hep oyalıyorlar. Bunun için dava açabilir miyim?

CEVAP      : Kat mülkiyetinde, her kat malikinin anataşınmaza, ortak yerlere ve diğer bağımsız bölümlere verdikleri zararları gidermekle yükümlüdür. Ortak yaşamın sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi ve komşuluk hukukunun yerine getirilebilmesi için bu tür yükümlülükler şart olup gerekli hükümler de kanunlarda yer almaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 19 “Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.” hükmü ile kat maliklerini verdikleri zararları gidermeye mecbur kılmıştır. Burada önemli olan husus verilen zararın kusur ile gerçekleşmiş olmasıdır. Aynı zamanda kusur kim tarafından kime zarar vermişse o kişiler arasında giderilmelidir.

Kusurlu olmaktan kasıt ise bile bile zarar vermek veyahut ihmal ile zarar vermektir. Bilerek, isteyerek veya olursa olur bakışıyla hareket edilerek hukuka aykırı oluşan bir davranış kusur olarak kabul edilir. Olayımızda olduğu gibi ev eşyalarını taşırken doğalgaz borusunu görmesine rağmen ya da taşınan eşyanın camı kıracağını tahmin eden ve buna rağmen davranışından vazgeçmeyen malik kusurundan sorumlu olacaktır.

Sorumuzda gerçekleşen durumda kat maliki kusuru ile verdiği zararı tazmin etmekle ve hasarların giderilmesi ile sorumlu olacaktır. Ancak doğalgaz borusunun kırılmasında zararı giderilecek olan o dairenin kat malikidir. Bunun yanında apartmanın ara katlarında bulunan pencere camının kırılmasında ortak yere verilen zarar söz konusudur. Bu durumda zarar veren kat maliki tüm kat maliklerine karşı sorumludur. Çünkü ortak yerler üzerinde tüm kat maliklerinin hakkı bulunmaktadır.

Kat maliklerine ve apartmanın ortak yerlerine verilen zararın giderilmemesi halinde zarar gören kat maliki ve ortak yere verilen zarar konusunda ise tüm kat maliklerinin açacağı zararın tespiti ve giderilmesi davası ile mahkeme kararına dayanılarak sorun çözülebilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu