Elektrik Kesintisinden Dolayı Tazminat İstenebilir

30 Ocak 2021 günü Didim’in tümüne yakım kısmını kapsayan elektrik kesintisi sonucu soğuk kış gününde üşümenin yanı sıra bir çok elektronik cihazı bozulanlar oldu.
Geçtiğimiz ay çıkan ve ağırlama ve konaklama gideri gibi içtikleri çayın parasını bile tüketiciden almaya çalışılan yönetmelikte bildirimsiz elektrik kesintisi yapan tedarikçi firmanın bu kesintilerdeki sınırları aşması durumunda tüketiciler tazminat ödeme zorunluluğu da getirilmişti.
Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kent altı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan, işletmeci ve dışsal sebepten kaynaklanan elektrik kesintilerinde, kullanıcılara kesinti tazminatı ödenecek.
Buna göre bildirimsiz ve mücbir sebep olmaksızın 12 saat elektrik kesintileri ya da yılda 56 veya bildirimli olarak 6 kereden kesinti yapılamayacağı yasallaşmıştı. Yağışların başlamasıyla birlikte bu güne kadar yapılan kesintilere Didim’de sırf 30 Ocak günü yapılan 7 kesinti düşünüldüğünde 56 sayısının yarısını kullanan firma tazminata yaklaştı.
Didim’de Ocak ayı içerisinde çeşitli bölgelerde bildirimli olarak 9 bölgede, 20 saat elektrik kesintisi yaptığı tespit etmemize rağmen firmanın 31 ocak 2021 ‘deki 9 saatlik kesintiyle birlikte bildirimsiz olarak ne kadar kesinti yaptığı bilgisine ulaşılamadı.

EPDK tarafından izlenmesi gereken kaliteli hizmet sunamaması dolayısıyla firma CİMER vasıtası ile şikayet edilebilecek ve şahsi başvuru gerekmeksizin tüm abonelere tazminatların ödenmesi , tazminatların gelecek aylarda faturalardan mahsup edilerek gerçeklemesi gerekiyor.
Ayrıca; ani voltaj yükselmesi ve ya düşmesi nedeniyle elektrikli ve elektronik aletleri zarar görenlerinde 10 gün içerisinde başvurması durumunda da bu zararlarının ödenmesi zorunluluğu var.
Yönetmeliğe göre;
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe olan yönetmelik ile elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri, perakende satış şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller belirlenmiş,
Yönetmeliğe göre, elektrik dağıtım şirketi, dağıtım lisansında belirlenen bölgede bulunan kullanıcılara sunduğu hizmetin kalitesinden ve perakende satış şirketi de perakende satış faaliyetine ilişkin ticari kaliteden sorumlu olacak.
Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun, kısa ve geçici kesintileri kaydedecek. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesintiler olarak sınıflandırılacak. Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilecek. Dağıtım şirketi, kesintilerden etkilenen kullanıcıların sayısını imar yerleşim alanlarına göre gruplandırılmış olarak kaydedecek.
Kullanıcılara ödenecek tazminat
Bildirimsiz kesintiler için belirlenen sınır değerler aşıldığında dağıtım şirketi belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat ödeyecek.
Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılacak ve tamamlanıncaya kadar müteakip dönemlerde yapılacak. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliğin iptali halinde def’aten gerçekleştirilecek.
Bu çerçevede, imar alanı içindeki kullanıcılar için bildirimsiz olarak Alçak Gerilim (AG) abonelerinde 48 saat veya 56 kez, Orta Gerilim (OG) abonelerinde 24 saat veya 56 kez, bildirimli olarak ise AG abonelerinde 24 saat veya 6 kez, OG abonelerinde 16 saat veya 4 kez elektriği kesilen aboneye tazminat ödenecek.
İmar alanı dışındaki kullanıcılar için ise AG abonelerinde bildirimsiz olarak 72 saat veya 72 kez, OG abonelerinde 36 saat veya 72 kez, bildirimsiz olarak AG abonelerinde 32 saat veya 8 kez, OG abonelerinde ise 24 saat veya 6 kez kesinti yapılan aboneye tazminat ödenecek.
Arızalanan cihazların zararını da firma ödemek zorunda
Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla kullanıcıya ait teçhizatta ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde talepte bulunulabilecek.

Tüketici Haklarına göre; “Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri abonelere bildirmek zorundadır. Dağıtım şirketi, başvuruyu haklı bulunmuşsa 10 (on) işgünü içerisinde tamiratını yapmak, tamirat masraflarını karşılamayı tercih etmişse tamirata bedeline ait faturaların ibrazından itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde tamirat bedelini aboneye ödemek zorundadır. Hasar gören elektrikli alet makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; abonenin de bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından aletin tamirini yapacak servisler de bildirilebilir. Eğer kesinti nedeniyle hasar gören alet tamir edilemiyorsa bu durumda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu