Gizlilik Politikası

didimgercek.net sitesinin (“Didim Gerçek Üyelik Sistemi”) tüm hakları didimgercek.net’a aittir. İşbu sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde didimgercek.net platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. Didim Gerçek Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

Didim Gerçek Üyelik Sistemi, Kullanıcı/Kullanıcılar’ın Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Didim Gerçek Üyelik Sistemi gizlilik prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Didim Gerçek Sistemi kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Didim Gerçek Üyelik Sistemi olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Didim Gerçek Üyelik Sistemi kullanıcıların kendisine Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Didim Gerçek Üyelik Sistemi platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor.

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

Didim Gerçek Üyelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

Şu kadar ki, Didim Gerçek yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Didim Gerçek Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Didim Gerçek Üyelik Sistemi, Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden Didim Gerçek Üyelik Sistemi’ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. Didim Gerçek Üyelik Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Didim Gerçek Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Didim Gerçek Üyelik Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Didim Gerçek Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Didim Gerçek Üyelik Sistemi ‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazaır. Didim Gerçek Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Didim Gerçek Üyelik Sistemi içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple Didim Gerçek Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası?nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Didim Gerçek Üyelik Sistemi Sistemi olarak önermektedir.

Didim Gerçek Üyelik Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Didim Gerçek Üyelik Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri Didim Gerçek ile Didim Gerçek Üyelik Sistemi üzerinden paylaşabilir. Didim Gerçek Üyelik Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Didim Gerçek Üyelik Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri Didim Gerçek Üyelik Sistemi’nden silecektir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar Didim Gerçek Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Didim Gerçek Üyelik Sistemi, Didim Gerçek içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile Didim Gerçek Üyelik Sistemi’ne sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri Didim Gerçek Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu Didim Gerçek Üyelik Sistemi ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Didim Gerçek Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Didim Gerçek Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Didim Gerçek Üyelik Sistemi’nin, Didim Gerçek’in ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Didim Gerçek Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların Didim Gerçek Üyelik Sistemi ile “info@didimgercek.net” e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

Başa dön tuşu